นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อนุทิน

Ico48

ท้าวแชร์หาย แต่วงแชร์ยังอยู่ รอท่านๆๆกลับมาเปียร์แชร์

ยังเชื่อมั่นค่ะ

ยาดมเอง

เนื้อหาเต็ม: อนุทิน