นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ยืนยันการออกจากแอปพลิเคชัน เมื่อกดปุ่ม Back ใน Android app

Ico48

อ่านภาษาคอมไม่รู้เรื่องครับ แต่รู้ว่ามีประโยชน์ และเราชอบมาก

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"