นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่

Ico48

ถ้าทุกคนในโลกคิดอย่างผู้หญิงคนนี้ โลกมีแตความสุขแน่นอน. และการเอาชนะความเครียดแค้นของตนเองได้นั่นแหละคือความสุขที่แท้จริง

เนื้อหาเต็ม: ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่