นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รถไฟรางคู่: ไหน ๆ ก็ ไหน ๆ

Ico48

..แต่แรงเรา ฤ จะสู้ สิ่งที่มองไม่เห็น ...

ครับ รวมทั้งเรา ๆ ท่าน ๆ ที่เห็นผ่านตา แต่ไม่มองอีกนับล้าน ๆ คน ที่เข้าสู่ภาวะ ไม่อือ ไม่หือ

ก็เลย ขอแรงช่วยกันเยอะ ๆ ครับ เพราะที่พูดกันอยู่ เป็นการปฏิรูปประเทศไทยครับ