นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์

Ico48

ยินดีด้วยครับ ท่าทางอาจารย์ดูใจดีมาก

 

"ใจสั่งมา"