นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เทคนิคในการวิเคราะห์ Al ด้วยเครื่อง AAS (ภาคจบ)

Ico48
จ๋อมแจ๋ม [IP: 171.6.121.130]
28 มิถุนายน 2557 14:07
#98859

ขอบคุณค่ะ