นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รถไฟรางคู่: ไหน ๆ ก็ ไหน ๆ

Ico48

เมื่อเดือนก่อนได้ขี่จักรยานไปปาดังเบซาร์และข้ามสะพานเหนือรางรถไฟ รางคู่ และมีแขนยึดสายไฟฟ้าเหนือรถไฟที่วิ่งบนราง ยังไม่มีโอกาสขอเข้าไปวัดขนาดว่าเป็น ระยะห่างรางขนาด 1.435 เมตร หรือไม่? ในขณะที่ฝั่งด้านไทย ยังไม่ได้ทำอะไรเลย :-(