นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รถไฟรางคู่: ไหน ๆ ก็ ไหน ๆ

Ico48

มาเลย์เลือกใช้ 1.00 เมตรครับ จาก Wiki

http://en.m.wikipedia.org/wiki/Rail_transport_in_Malaysia