นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชวนชิมเห็ดแครง ณ งานเกษตรภาคใต้

Ico48

ถ้าซื้อจากตลาดข้างนอกไม่แน่ใจว่าจะมีของแถมอย่างยาฆ่าหญ้ามาด้วยกรือเปล่า

อิอิอิ

เราเอง