นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชวนชิมเห็ดแครง ณ งานเกษตรภาคใต้

Ico48

ดีใจจังที่มีการขยายพันธ์ได้ เมื่อนานมาแล้วรอเขาตัดต้นยาง

ที่ต่อไม่ยางหรือข่อนไม้ยางจะมีเห็ดอย่างว่าขึ้นมาเต็มพอได้ฝน

ยายเก็บมาแกงให้ได้กิน