นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บังเอิญ..โลกกลม..

Ico48

ยินดีต้อนเข้า เล้า หมู

ไม่ใช่ซิ ยินดีต้อนรับเข้าวง "แชร์"

ผมอ่านจบแล้ว อ่านรู้เรื่อง แต่ไม่อ่านเอาเรื่อง

ส่วนว่า น้า กะน้องสองใย ร่วมทั้งพี่โอ๋ ว่าพรือ

เนื้อหาเต็ม: บังเอิญ..โลกกลม..