นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บังเอิญ..โลกกลม..

Ico48

ยินดีรับ แต่ไม่ต้อน เพราะลุงต้นไปแล้ว

ขาหมูกรอบนี่น่าสนใจนะลุง รวมถึงน้ำสีชาที่มีฟอง ๆ ด้วย

อ่านแบบเอาเรื่องบ้าง ไม่เอาเรื่องบ้าง ถ้าอ่านแล้วงงก็จะไม่เอาเรื่อง แต่ถ้าอ่านแล้วไม่งงก็จะได้เรื่อง

เขียนจากใจครับ ถือคตินี้เอาไว้

อิอิอิ

ลมมันโกรกนะลุง ว่ามั๊ยหวาดา

 

อิอิอิ

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: บังเอิญ..โลกกลม..