นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บังเอิญ..โลกกลม..

Ico48

ยินดีต้อนรับด้วยคนครับ

 

ชื่อใยมะพร้าวฯ ครับ มีไรฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ

 

บันทึกเขียนได้สนุกดี จะรอติดตามอ่านครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

เนื้อหาเต็ม: บังเอิญ..โลกกลม..