นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วิธีง่ายๆในการเพิ่มพลังให้ชีวิต

Ico48

แสดงว่ามีสามต้อง

หนึ่ง เปิดตา

สอง เปิดใจ

สาม เปิดพลังแห่งปัญญา

ฮื