นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รถไฟรางคู่: ไหน ๆ ก็ ไหน ๆ

Ico48

Update ล่าสุด

คสช.ไฟเขียวแผนยุทธศาสตร์คมนาคม รถไฟทางคู่ 8 เส้นทางวงเงินรวมกว่า 8.6 แสนล้านบาท

ใช้รางขนาดเดิม 1 เมตร 6 เส้นทางรวม 1.2 แสนล้าน พร้อมปรับแบบ 2 เส้นทาง รองรับรถไฟทางคู่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแทน"รถไฟความเร็วสูง" วงเงินกว่า 7.4 แสนล้านบาท ..

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งทางราง เป็นการเน้นที่การพัฒนารถไฟทางคู่รวม 8 เส้นทาง โดยแบ่งเป็นการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานรถไฟเป็นรถไฟทางคู่โดยใช้รางขนาด 1 เมตร ... 6 เส้นทางระยะทางรวม 887 กิโลเมตร วงเงิน 127,472 ล้านบาท ได้แก่

  • เส้นทางชุมทางจิระ - ขอนแก่น วงเงิน 26,007 ล้านบาท,
  • เส้นทางประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร วงเงิน 17,293 ล้านบาท ,
  • เส้นทางนครปฐม - หัวหิน วงเงิน 20,038 ล้านบาท ,
  • เส้นทางมาบกะเบา - นครราชสีมา วงเงิน 29,855 ล้านบาท,
  • เส้นทางลพบุรี - ปากน้ำโพ วงเงิน 24,842 ล้านบาท
  • และเส้นทางหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์ วงเงิน 9,437 ล้านบาท

โดยจะแล้วเสร็จภายในปี 2563 และจะสามารถแก้ปัญหาการเดินรถไฟที่คับคั่งในปัจจุบันเนื่องจากจะสามารถเพิ่มจำนวนการเดินรถได้จาก 268 เที่ยวต่อวัน เป็น 800 เที่ยวต่อวัน

ปรับแผนสร้างรถไฟฟ้าแทน'ความเร็วสูง'

ส่วนอีก 2 เส้นทาง คือ โครงการวางมาตรฐานการเดินรถทางรางใหม่สำหรับอนาคต โดยสร้างรถไฟทางคู่ขนาด 1.435 เมตร (Standard Gauge) จำนวน 2 เส้นทาง ได้แก่

  • เส้นทางหนองคาย - นครราชสีมา - ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะทาง 737 กิโลเมตร วงเงิน 392,570 ล้านบาท
  • และเส้นทางเชียงของ - เด่นชัย - บ้านภาชี ระยะทาง 655 กิโลเมตร วงเงิน 348,890 ล้านบาท

นางสร้อยทิพย์ กล่าวว่า ทั้งสองโครงการนี้จะใช้งานรถไฟที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าและเป็นการรองรับการเชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟที่จะเชื่อมต่อกับสปป.ลาวและจีนในอนาคต “โครงการเดินรถทางรางขนาด 1.435 เมตร จะเป็นการนำโครงการรถไฟความเร็วสูงที่ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ศึกษาไว้มาศึกษาเพิ่มเติมในการปรับเปลี่ยนให้เป็นรถไฟทางคู่ระบบไฟฟ้าที่สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งจะใช้งบประมาณน้อยกว่าและมีความคุ้มค่ามากกว่ารถไฟความเร็วสูงเพราะสามารถขนส่งได้ทั้งคนและสินค้า นอกจากนั้นหากในอนาคตประเทศไทยจะมีโครงการรถไฟความเร็วสูงในอนาคตก็สามารถใช้รางขนาด 1.435 ที่จะมีการสร้างใน 2 เส้นทางนี้ในการเดินรถได้ด้วย” นางสร้อยทิพย์กล่าว