นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Upgrade server โดยการเพิ่ม RAM

Ico48

ราคาเหมือนได้เปล่า

อิอิอิ

เมื่อมีการพัฒนา applications มากขึ้นก็อย่าลืมมองถึงคนทำงานจริง ๆ ที่อยู่เบื้องหลัง

คิดอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วต้องหาคนช่วยคิด ๔ หัวดีกว่า ๒ หัว

แถมมีกิ๊กอีกตั้ง ๘

อิอิอิ

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: Upgrade server โดยการเพิ่ม RAM