นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเล่าเรื่องผ่าน Blog โจทย์เดือน สิงหาคม ในหัวข้อ "บอกกล่าวเล่าเรื่องกิจกรรมในรั้วสงขลานครินทร์ 2557"

Ico48

อุต๊ะ

งานเกษตร

งาน ม.อ. วิชาการ

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

งานวิศวะแฟร์

ไวน์ ออกอ

ขาดแต่งานวิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ

อิอิอิ

เราเอง