นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

Ico48
พัชริยา [IP: 202.29.34.252]
06 สิงหาคม 2557 10:40
#99397

ขออนุญาต สอบถามเรื่องโครงการเออรี่ค่ะ ปี58 มีมั้ย ต้องการเข้าร่วมโครงการ อายุ 53 ปี อายุงาน 30 ปี ต้องการไปประกอบธุรกิจส่วนตัว และอยากมีเงินไปทำทุนสักก้อนค่ะ