นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22

Ico48
Baby (Recent Activities)
14 August 2014 16:33
#99476

พี่อ้วน รวดเร็วทันใจจริง ๆ เลย