นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จำกัดปริมาณข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตรายบุคคล

Ico48

บางกรณีที่เป็นเรื่องการปฏิบัติหน้าที่เป็นคราวๆแบบนี้ สามารถแจ้งไปที่ศุนย์ฯเพื่อปรับมาตรการได้ค่ะแต่ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเก็บเป็น record