นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บทสัมภาษณ์ รศ.ดร.จิราพร เพชรรัตน์

Ico48

ดิใจด้วยกว่าจะสำเร็จขอเป็นกำลังใจให้น๊ะจ๊ะน้องโจ๊ะโม๊ะน้ำตาล