นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บทสัมภาษณ์ผู้เกษียณอายุราชการ “นายฉลาด หนูชู”

Ico48

อ่านแล้วรู้สึกได้เลยว่าท่านเป็นผู้ที่ทำงานด้วยความสุข เป็นคน"เล็ก"ที่ทำประโยชน์มากมายให้กับม.อ.และภาคใต้ของเรานะคะ ยิ่งอ่านงานที่ท่านอยากทำให้ก่อนเกษียณยิ่งรู้สึกซาบซึ้งจริงๆ ขอชื่นชม "หลวงหลาด"มากๆค่ะ