นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กรุณาลาป่วยให้น้อยลงหน่อย

Ico48

อิอิ เมื่อปลายปีที่แล้ว ป่วยหนัก แต่เป็นวิทยากรอบรมเครื่องมือของหน่วยงานตนเอง เลยอดลา ต้องมาทำงานแบบป่วยๆ

 

นอกจากนั้น ไม่เคยลาป่วย และลากิจมาแล้วสองปีกว่าแล้ว เวลามีธุระที่เรารู้ตัวล่วงหน้า ชอบลาพักผ่อนมากกว่า เพราะแต่ละปี วันลาพักผ่อนเหลือจนถูกตัดตลอดครับ

 

เอาเป็นว่า ขอบคุณร่างกายตนเอง ที่ไม่เคยป่วยมานานมากแล้วครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"