นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โครงการนำร่องเพื่อเชื่อมโยงและยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมยางและไม้ยางพารา

Ico48

ขอบคุณครับอาจารย์ จะบอกต่อให้แก่ สกย. และกิจการในโครงการฯ นี้ครับ

 

ทั้งนี้ โครงการแบบนี้ของ ม.อ. เรามีอยู่เยอะ จัดกันทุกคณะ ซึ่งมีวัตถุประสงค์โครงการและผู้รับบริการแตกต่างกันออกไป หากศูนย์ฯ ต้องการทำ PR เพิ่ม ทีมการตลาดอาจสอบถามไปยังโครงการที่มีกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเมื่อทางโครงการมีการประชุมหรือสัมมนา เพื่อไปตั้งบูท หรือ จัด PR เล็กๆ ร่วมกันได้ (ม.อ.ด้วยกันจะคุยกันง่าย) เช่น โครงการยางและไม้ยางฯ ของผมจะจัดงานสัมมนาปิดโครงการกันวันที่ 9 ต.ค.57 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาเลส ซึ่งมีตัวแทนกิจการด้านยางและไม้ยางประมาณ 95 กิจการใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"