นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โครงการนำร่องเพื่อเชื่อมโยงและยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมยางและไม้ยางพารา

Ico48

น้อง ๒ ใยไม่ต้องเลื้อยก็ได้ครับ

แต่ถ้าง่วงมาก ๆ ก็เลื้อยได้

แต่ตอนเลื่อยไม้อย่าเลื้อยนะครับ เดี๋ยวมีเลือด

อิอิอิ

เราเอง