นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กรุณาลาป่วยให้น้อยลงหน่อย

Ico48

จริงครับ เราอาจจะถูกสอนมาผิด ๆ เขาจัดประเภทการลาไว้แล้ว ก็ลาให้ตรงไปตรงมาจะดีกว่า