นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเห็นล่าสุด (08 พฤศจิกายน 2562)

Ico24 เพิ่มข้อมูลไฟล์ PDF แบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม PDFescape
Ico48
สมถุย [IP: 113.53.228.99]
08 พฤศจิกายน 2562 15:07
#110213

ขอบคุณข้อมูล สล็อต

Ico24 การนำเสนอการพัฒนางาน
Ico48
Johnsmith [IP: 103.254.204.2]
08 November 2019 14:14
#110212

Avast Login - Avast is a family of very much organized and vanguard cybersecurity items and advances. It is an efficient and comprehensive security program compatible with Mac, Windows, Android and iOS.

Office.com/setup to start with your Microsoft Office Installation you should require authentic thing key code and visit and we can in like manner help you with your entire structure to set up office thing on the web.

Webroot.com/safe increase your browser security settings, avoids questionable websites and only downloads software from sites you trust. Webroot updates your operating system regularly and similarly evaluates file- sharing applications carefully before downloading them.

AOL Mail is a great email service provider with a simple and easy account interface. It also provide continual access with its App to your inbox on cellphones and tablets. You can create multiple usernames under one account.

MyDrive Connect is a useful update utility which is for the newer generation of TomTom navigation device. It provides all the control you will ever need for TomTom GPS devices. It is easy to use and you can update your GPS device with a single click. It is available for Windows and Mac computer.

Magellan GPS Update - Now Update Magellan Navigation Device or Software on Device. Get Magellan Content Manager and Register Magellan GPS Device.

Bitdefender Central ist ein renommierter Name im Bereich der Cyber sicherheits lösungs technologien. Tatsächlich wird sie weltweit für ihr umfangreiches Angebot an innovativen, robusten, ausgereiften und ganzheitlichen Software gelobt.

Garmin.com/express is a one-stop solution for managing your Garmin device. It provides all the functions that will provide a better user experience.

TurboTax Support services helps in resolving the issues relating to TurboTax Software.  TurboTax Support team believes that the needs and the demands of the customers should be fulfilled for them to spread a positive word of mouth.

McAfee Support - With the growing demand for technology, the hackers and spammers are creating new ways to steal your important data. They can attack your device, steal access to your device and later ask for money in exchange for information.

Webroot Support is an Antivirus which not only offers the security to your systems even secure your cloud data and password as well. Webroot is a private American which has designed Webroot SecureAnywhere Antivirus, Webroot SecureAnywhere Internet Security and many others

Avast Support - Avast is a world-renowned name in the field of internet security and antivirus. Avast services are available for almost all the computing device in the market and secure them against the critical virus, spyware, malware, Trojan files and ransomware

Webroot removal tool is a simple program that will uninstall webroot from your device. It also helps to remove all traces of Webroot security software from your device. Hence, follow the given steps to uninstall the Webroot using the Webroot removal tool.

Office.com/myaccount is used to create spreadsheets, make labels and produce presentations for your home or office. Microsoft Office is available to buy directly from Microsoft online or from stores and third-party retailers. Firstly, you have to create your office account.

Avast Secure Browser is a web browser developed to provide you with better internet experience. It is one that doesn’t follow its users every time they surf the internet. Avast is a family of various internet security applications. It has different applications for all the operating systems.

AOL Mail Login - AOL Mail is a full-proof, innovative and user-centric electronic communication solution that runs over the internet. In short, this extremely versatile email service employs standard browsers like Internet Explorer, Firefox, Safari, etc. to facilitate fast and reliable communication.

 

Ico24 การนำเสนอการพัฒนางาน
Ico48
John Smith [IP: 103.254.204.2]
08 พฤศจิกายน 2562 14:13
#110211

We are here to help you in resolving software related issues, internet security, antivirus, GPS navigation, and email support issues, etc. If you have any related issues visit the website below.

[url=http://avastloginn.com/]Avast Login[/url] | [url=http://www.officecomsetupz.com/]Office.com/setup[/url] | [url=http://www.webrootcomsafee.us/]Webroot.com/safe[/url] | [url=http://aol-maill.com/]AOL Mail[/url] | [url=http://mydriveconnects.uk/]MyDrive Connect[/url] | [url=http://magellan-gps-update.com/]Magellan GPS Update[/url] | [url=http://bitdefender-central.de/]Bitdefender Central[/url] | [url=http://garmincomexpress.online/]Garmin.com/express[/url] | [url=http://turbotax-support.us/]TurboTax Support[/url] | [url=http://contactassistance.com/mcafee-support/]McAfee Support[/url] | [url=http://contactassistance.com/webroot-support/]Webroot Support[/url] | [url=http://contactassistance.com/avast-support/]Avast Support[/url] | [url=http://www.webrootcomsafee.us/support/webroot-removal-tool]Webroot removal tool[/url] | [url=http://www.officecomsetupz.com/support/office-com-myaccount/]Office.com/myaccount[/url] | [url=http://avastloginn.com/support/avast-secure-browser/]Avast Secure Browser[/url] | [url=http://aol-maill.com/how-to/how-to-fix-if-aol-mail-is-not-working-on-iphone/]AOL Mail[/url] | [url=http://magellan-gps-update.com/support/magellan-truck-gps-best-truck-gps-in-the-market-in-2019/]Best Truck Gps[/url]

Ico24 20120828_PL1.jpg
Ico48
Norton technical support phone number [IP: 103.69.26.34]
08 November 2019 13:30
#110210

Call Norton technical support phone number to get help & support for Norton antivirus

Ico24 20120828_PL1.jpg
Ico48
Canon.com/ijsetup [IP: 103.69.26.34]
08 November 2019 13:29
#110209

To download Canon Printer drivers you need to visit canon.com/ijsetup then enter your Printer model to get latest and updated drivers for canon Printer

http://800cares.com/canon-com-ijsetup/

Ico24 โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ประจำปี 2556
Ico48
Thomas William [IP: 103.12.135.72]
08 พฤศจิกายน 2562 12:40
#110208

If you are searching for the <a href="https://www.allassignmenthelp.com/homework-help-service.html">homework help</a> service provider then you should definitely go for AllAssignmentHelp.com. We offer all types of subjects assignment helps at the best price.

Ico24 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ขอเชิญทดลองใช้โปรแกรม Access English
Ico48
crystal [IP: 106.215.59.163]
08 พฤศจิกายน 2562 12:33
#110207

Students get plagiarism-free academic online assignment help (Keyword: online assignment help)

Plagiarism is the biggest mistake that most of the students commit. Plagiarism occurs when one copy paste the content from another’s assignment. Most of the universities take some strict action about the plagiarism and professors or teachers generally reject or cancel the students’ paper. If you are looking to get plagiarism-free academic online assignment help then hire <a href="https://omanessay.com/">assignment help</a>.

Ico24 เชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ ทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW และทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย
Ico48
vananh nguyen [IP: 171.224.178.145]
08 พฤศจิกายน 2562 08:27
#110206

I loved the way you discuss the topic great work thanks for the share.

[url=http://gmailloginm.co/gmail-sign-up/]gmail sign up[/url]