นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเห็นล่าสุด (19 กุมภาพันธ์ 2563)

Ico24 20120828_PL1.jpg
Ico48
Andrew Notter [IP: 46.101.40.25]
19 กุมภาพันธ์ 2563 18:21
#111388

I just wanted to say that I love every time visiting your wonderful post! Very powerful and have true and fresh information. Thanks for the post and effort! Please keep sharing more such a blog.

<a href="https://usetupnorton.com/">norton.com/setup</a>

Ico24 ประชาสัมพันธ์การจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
Ico48
Baby Names [IP: 45.127.45.89]
19 กุมภาพันธ์ 2563 12:36
#111386


Thank you for sharing this wonderful post. I enjoyed reading it! Thanks from Mbabynames.


 

Ico24 ประชาสัมพันธ์การจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
Ico48
Elizalewis [IP: 45.127.45.89]
19 กุมภาพันธ์ 2563 12:35
#111385

Really you have done great job,There are may person searching about that now they will find enough resources by your post. Thanks from <a href="https://www.mbabynames.com/">Baby names</a>.

Ico24 เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
Ico48
Digitize India [IP: 103.74.111.78]
19 กุมภาพันธ์ 2563 12:07
#111384

Nice post. I found this is an informative and interesting post, so i think it is very useful and knowledgeable.I am glad to read this post hope your next article is are useful for me so you are meet in next process for more information click this link below : -

Ayushman Bharat Yojana PMJAY

Sukanya Samriddhi Yojana

NSDC

Pradhan Mantri Kaushal Vikash Yojana PMKVY

Swachh bharat Abhiyan

NSP

CSC Registration

 

Digital Gujarat

Supriya

 

Ayushman Bharat Yojana PMJAY
Sukanya Samriddhi Yojana
NSDC
Pradhan Mantri Kaushal Vikash Yojana PMKVY
Swachh bharat Abhiyan
NSP
CSC Registration
Digital Gujarat

 

Ico24 เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
Ico48
Digitize India [IP: 103.74.111.78]
19 กุมภาพันธ์ 2563 12:01
#111383

Nice post. I found this is an informative and interesting post, so i think it is very useful and knowledgeable.

I am glad to read this post hope your next article is are so useful for me so you are meet in next process for more information click this link below :-

https://www.digitalindiagov.in/ayushman-bharat-yojana-pmjay/

https://www.digitalindiagov.in/sukanya-samriddhi-yojana/

https://www.digitalindiagov.in/nsdc/

https://www.digitalindiagov.in/pradhan-mantri-kaushal-vikas-yojana-pmkvy/

https://www.digitalindiagov.in/swachh-bharat-abhiyan/

https://www.digitalindiagov.in/nsp/

https://www.digitalindiagov.in/csc-registration/

https://www.digitalindiagov.in/digital-gujarat-gov-in-scholarship-2019-20-registration-portal/

Supriya