นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเห็นล่าสุด (06 กรกฎาคม 2563)

Ico24 20120828_PL1.jpg
Ico48
www.office.ccom/setup [IP: 103.99.14.169]
06 กรกฎาคม 2563 12:55
#113216

To activate the Microsoft Office, you are required to enter the product key. You will get the product key on the basis of your Office version. In case you have purchased a retail office.com/setup, then the activation key will be available inside the package. On the other side, the key will be sent to your registered email address if you brought an online version through www.office.com/setup . Here is the full breakdown of how the client can activate the Office on the desired system.


 

Ico24 20120828_PL1.jpg
Ico48
www.trendmicro.com/downloadme [IP: 103.99.14.169]
06 กรกฎาคม 2563 12:54
#113215

Enter the URL www.trendmicro.com/downloadme on the browser and complete the safe installation of the Trend Micro download setup Trend Micro provides security for data encryption.Going through the URL  on your browser will directly let you download. Downloading Trend Micro Australia can be done by visiting at trendmicro.com/downloadme


 

Ico24 20120828_PL1.jpg
Ico48
martin clark [IP: 103.99.14.169]
06 กรกฎาคม 2563 12:54
#113214

Install McAfee with activation code on your device. Register your McAfee product and protect your device after installation. McAfee offers protection for Windows as well as Mac computer. Download and i have norton product key  on Windows and Mac. Create an account, signin and download Norton antivirus.Trend Micro antivirus protects devices from every malware, threats and virus. Once you download the setup from www.trendmicro.com/downloadme , you can renew the subscription from trend micro .Install McAfee with Activation Code McAfee Account is essential to proceed with multiple actions such as activation norton product key


 

Ico24 20120828_PL1.jpg
Ico48
jhonmark mark [IP: 103.99.14.169]
06 กรกฎาคม 2563 12:51
#113213

Login to Microsoft 365 account and enter the product key at office setup page on the relevant field. Use your Microsoft account for everything you work on office products. Being a prominent software program in the work field, Microsoft offers many apps for Windows, Mac, tablets, and phones.

www.office.com/setup | office.com/setup

 

Ico24 20120828_PL1.jpg
Ico48
apollocruz [IP: 103.99.14.169]
06 กรกฎาคม 2563 12:51
#113212

Norton to enroll and access the Norton account. Norton is in the top list of antivirus which safeguards the data, devices, identity, and others. Even its the question of business security or home network security, Norton is available for all kinds of security. www.norton.com/enroll  |    

norton.com/enroll

 

Ico24 20120828_PL1.jpg
Ico48
apollocruz [IP: 103.99.14.169]
06 July 2020 12:50
#113211

Download and install norton with product key  on Windows and Mac. Create an account, sign in and download Norton antivirus. In this era of digital work, antivirus is necessary to keep your device safe. Norton can secure your device, data, online work, identity, network, and others.

install norton with product key

installing norton with product key

    www.bullguard.com is-install-mdl-install

    www.bullguard.com/is-mdl-install

   garmin.com/express

 

Ico24 20120828_PL1.jpg
Ico48
taylor [IP: 162.243.127.7]
06 กรกฎาคม 2563 12:39
#113210

AVG AntiVirus is a line of antivirus software developed by AVG Technologies, a subsidiary of Avast. It is available for Windows, macOS and Android. www.avg.com/retail | avg.com/retail

Ico24 20120828_PL1.jpg
Ico48
Roan [IP: 162.243.127.7]
06 กรกฎาคม 2563 12:38
#113209

Increasing demand and advancement of technology has created a need for cybersecurity. One cannot imagine their day without computer, internet, email or other cyber stuff. But, the cyber world is full of threats, different kind of attacks, snooping and malicious software. So we need a special security system which can protect our cyberspace from any attack and malfunctioning. Norton antivirus offers complete protection against any digital threat. If anyone wants to safeguard their computers, then they should go to norton com setup. norton.com/setup | www.norton.com/setup

Ico24 20120828_PL1.jpg
Ico48
Roan [IP: 162.243.127.7]
06 กรกฎาคม 2563 12:38
#113208

Norton AntiVirus is an anti-virus or anti-malware software product, developed and distributed by Symantec Corporation since 1991 as part of its Norton family of computer security products. It uses signatures and heuristics to identify viruses. installing norton with product key | www.norton.com setup install install norton using product key | norton setup enter product key