นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Files

Ico48

gives

Ico48
Small_sr08085906
sr08085906
By สกนธ์
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 644
at: 08 August 2016 16:47
Ico48

gives

Ico48
Small_sr08085909
sr08085909
By สกนธ์
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 851
at: 08 August 2016 16:47
Ico48

gives

Ico48
Small_sr08085908
sr08085908
By สกนธ์
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 988
at: 08 August 2016 16:47
Ico48

gives

Ico48
Small_openagrifair2559
งานเกษตรภาคใต้ 2559
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 444
at: 06 August 2016 16:01
Ico48

gives

Ico48
Small_12aug
12สิงหามหาราชินี
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 430
at: 06 August 2016 16:01
Ico48

gives

Ico48
Small_diy02
diy2
By weena phaefurn
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 494
at: 04 August 2016 17:37
Ico48

gives

Ico48
Small_autosortingpic1
AutoSorting1
By จงกลนี รุ่งเรือง
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 622
at: 04 August 2016 10:50
Ico48

gives

Ico48
Small_nan02
คุณชำนาญ02
By Baby
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 452
at: 03 August 2016 16:10
Ico48

gives

Ico48
Small_nan01
คุณชำนาญ
By Baby
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 438
at: 03 August 2016 16:10
Ico48

gives

Ico48
Small_nan05
คุณชำนาญ05
By Baby
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 689
at: 03 August 2016 16:10
Ico48

gives

Ico48
Small_nan07
คุณชำนาญ07
By Baby
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 741
at: 03 August 2016 16:09
Ico48

gives

Ico48
Small_fnrumk3
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
By ศรีนรา
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 509
at: 26 July 2016 20:10
Ico48

gives

Ico48
Small_interview_inn
ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 391
at: 24 July 2016 09:01
Ico48

gives

Ico48
Small_mashroomagri24_fnr
เพาะเห็ด บ่มอาชีพ
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 408
at: 24 July 2016 09:00
Ico48

gives

Ico48
Small_mashroomshare
เพาะเห็ด บ่มอาชีพ
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 319
at: 24 July 2016 09:00
Ico48

gives

Ico48
Small_20170816trainvegetable
งานเกษตรภาคใต้ 2559
By ศรีนรา
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 282
at: 18 July 2016 15:18
Ico48

gives

Ico48
Small_fnrumk1
คณะทรัพย
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 295
at: 18 July 2016 15:16
Ico48

gives

Ico48
Small_20170816trainvegetable
งานเกษตรภาคใต้ 2559
By ศรีนรา
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 282
at: 18 July 2016 09:18
Ico48

gives

Ico48
Small_fnrumk3
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
By ศรีนรา
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 509
at: 18 July 2016 09:14
Ico48

gives

Ico48
Small_fnrumk5
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 358
at: 18 July 2016 09:14