นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Files

Ico48

gives

Ico48
Small_fnrumk2
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 338
at: 18 July 2016 09:14
Ico48

gives

Ico48
Small_lanplant4
ลานพืชใกล้จะสูญพันธุ์
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 321
at: 11 July 2016 17:49
Ico48

gives

Ico48
Small_lanplant6
ลานพืชใกล้จะสูญพันธุ์
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 394
at: 11 July 2016 17:49
Ico48

gives

Ico48
Small_mashroom2
เพาะเห็ด บ่มอาชีพ
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 332
at: 11 July 2016 13:59
Ico48

gives

Ico48
Small_mashroom1
เพาะเห็ด บ่มอาชีพ
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 421
at: 11 July 2016 13:59
Ico48

gives

Ico48
Small_mashroom3
เพาะเห็ด บ่มอาชีพ
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 329
at: 11 July 2016 13:59
Ico48

gives

Ico48
Small_mashroom8
เพาะเห็ด บ่มอาชีพ
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 378
at: 11 July 2016 13:59
Ico48

gives

Ico48
Small_animalscience60
แนะนำ1
By anni
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 347
at: 11 July 2016 13:58
Ico48

gives

Ico48
Small_expo2016
researchexpo2016
By จิราภรณ์ คงสุข
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 460
at: 11 July 2016 13:57
Ico48

gives

Ico48
Small_1
สมัครลงทะเบียน
By จิราภรณ์ คงสุข
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 867
at: 11 July 2016 13:57
Ico48

gives

Ico48
Small_93
93.jpg
By Mr. Natha Ya Lee
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 440
at: 08 July 2016 15:57
Ico48

gives

Ico48
Small_92
92.jpg
By Mr. Natha Ya Lee
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 467
at: 08 July 2016 15:57
Ico48

gives

Ico48
Small_surapol
อาจารย์เกษียณ
By anni
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 472
at: 04 July 2016 13:38
Ico48

gives

Ico48
Small_pho60
เกษียณ
By anni
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 399
at: 04 July 2016 13:38
Ico48

gives

Ico48
Small_kanaveget2
ตลาดเกษตร ม.อ
By ศรีนรา
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 387
at: 04 July 2016 09:39
Ico48

gives

Ico48
Small_kongdan11
ตลาดเกษตร ม.อ
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 285
at: 04 July 2016 08:40
Ico48

gives

Ico48
Small_kanaveget2
ตลาดเกษตร ม.อ
By ศรีนรา
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 387
at: 04 July 2016 08:40
Ico48

gives

Ico48
Small_chiangrai-fnr11
อาหารปลอดภัย
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 332
at: 01 July 2016 11:15
Ico48

gives

Ico48
Small_chiangrai-fnr10
อาหารปลอดภัย
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 290
at: 01 July 2016 11:15
Ico48

gives

Ico48
Small_chiangrai-here4
เกษตรปลอดภัย
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 343
at: 01 July 2016 11:11