นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Files

Ico48

gives

Ico48
Small_18sept2011_3
จัดซุ้มรับปริญญา ปี 54
By JIBCy
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 2247
at: 26 September 2011 09:03
Ico48

gives

Ico48
Small_18sept2011_4
จัดซุ้มรับปริญญา ปี 54
By JIBCy
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 5537
at: 26 September 2011 09:03
Ico48

gives

Ico48
Small_19sept2011_1
จัดซุ้มรับปริญญา ปี 54
By JIBCy
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 3831
at: 26 September 2011 09:03
Ico48

gives

Ico48
Small_19sept2011_3
จัดซุ้มรับปริญญา ปี 54
By JIBCy
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 2436
at: 26 September 2011 09:03
Ico48

gives

Ico48
Small_fnrgrad549
fnr grad 54 9
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 1911
at: 25 September 2011 23:28
Ico48

gives

Ico48
Small_arch_04
arch_04
By Suwicha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 1128
at: 25 September 2011 09:42
Ico48

gives

Ico48
Small_18sept2011_2
จัดซุ้มรับปริญญา ปี 54
By JIBCy
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 4841
at: 25 September 2011 08:56
Ico48

gives

Ico48
Small_18sept2011_3
จัดซุ้มรับปริญญา ปี 54
By JIBCy
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 2247
at: 25 September 2011 08:56
Ico48

gives

Ico48
Small_19sept2011_1
จัดซุ้มรับปริญญา ปี 54
By JIBCy
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 3831
at: 25 September 2011 08:55
Ico48

gives

Ico48
Small_19sept2011_3
จัดซุ้มรับปริญญา ปี 54
By JIBCy
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 2436
at: 25 September 2011 08:55
Ico48

gives

Ico48
Small_congrate10
congratulations
By mandala
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 1144
at: 23 September 2011 13:33
Ico48

gives

Ico48
Small_congrate6
congratulations
By mandala
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 914
at: 23 September 2011 13:32
Ico48

gives

Ico48
Small_kreepmorakot
kreepmorakot
By camera
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 2053
at: 20 September 2011 22:30
Ico48

gives

Ico48
Small_pip17
ดอกปีบ
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 3116
at: 20 September 2011 16:04
Ico48

gives

Ico48
Small_car-freeday-2011-07
car-freeday-2011-07.jpg
By Our Shangri-La
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 1490
at: 18 September 2011 21:32
Ico48

gives

Ico48
Small_car-freeday-2011-08
car-freeday-2011-08.jpg
By Our Shangri-La
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 2456
at: 18 September 2011 21:32
Ico48

gives

Ico48
Small_car-freeday-2011-08
car-freeday-2011-08.jpg
By Our Shangri-La
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 2456
at: 18 September 2011 20:07
Ico48

gives

Ico48
Small_kreepmorakot
kreepmorakot
By camera
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 2053
at: 18 September 2011 10:28
Ico48

gives

Ico48
Small_suwanmanee
suwanmanee
By camera
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 1176
at: 18 September 2011 10:27
Ico48

gives

Ico48
Small_dscf5918
เย็นตาโฟเจ๊เช็ง ฉบับกินได้ ไม่ต้องภาวนา (pray)
By NovemberRain
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 1077
at: 17 September 2011 22:55