นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Files

Ico48

gives

Ico48
Small_20110908-1
รู้จักตนรู้จักงาน
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 740
at: 11 September 2011 14:17
Ico48

gives

Ico48
Small_20110908-2
รู้จักตนรู้จักงาน
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 663
at: 11 September 2011 14:16
Ico48

gives

Ico48
Small_20110908-6
รู้จักตนรู้จักงาน
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 877
at: 11 September 2011 14:16
Ico48

gives

Ico48
Small_20110908-11
รู้จักตนรู้จักงาน
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 651
at: 11 September 2011 14:16
Ico48

gives

Ico48
Small_20110908-12
รู้จักตนรู้จักงาน
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 759
at: 11 September 2011 14:16
Ico48

gives

Ico48
Small_20110908-14
รู้จักตนรู้จักงาน
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 752
at: 11 September 2011 14:15
Ico48

gives

Ico48
Small_20110908-15
รู้จักตนรู้จักงาน
By ศรีนรา
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 737
at: 11 September 2011 14:15
Ico48

gives

Ico48
Small_20110908
รู้จักตนรู้จักงาน
By ศรีนรา
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 761
at: 11 September 2011 14:15
Ico48

gives

Ico48
Small_20110908-3
รู้จักตนรู้จักงาน
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 686
at: 11 September 2011 14:15
Ico48

gives

Ico48
Small_pic09072_resize
กุหลาบ
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 2218
at: 11 September 2011 00:27
Ico48

gives

Ico48
Small_hoya1
โฮย่า
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 2276
at: 11 September 2011 00:27
Ico48

gives

Ico48
Small_hoya1
โฮย่า
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 2276
at: 09 September 2011 17:27
Ico48

gives

Ico48
Small_08092011_1
shortcut
By Monly
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 998
at: 09 September 2011 08:41
Ico48

gives

Ico48
Small_dscf5445
สาธิตการทำนม
By anni
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 897
at: 08 September 2011 21:37
Ico48

gives

Ico48
Small_016
นามานุกรม
By anni
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 1003
at: 08 September 2011 21:36
Ico48

gives

Ico48
Small_rubber4
สกยในงานเกษตรภาคใต้
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 704
at: 08 September 2011 21:31
Ico48

gives

Ico48
Small_rubber7
สกยในงานเกษตรภาคใต้
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 877
at: 08 September 2011 21:30
Ico48

gives

Ico48
Small_rubber17
สกยในงานเกษตรภาคใต้
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 805
at: 08 September 2011 21:29
Ico48

gives

Ico48
Small_rubber14
สกยในงานเกษตรภาคใต้
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 2283
at: 08 September 2011 21:29
Ico48

gives

Ico48
Small_agr-fnr-m1
AgrFnrM1
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 2166
at: 06 September 2011 10:40