นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Files

Ico48

gives

Ico48
ประเมินคุณภาพภายใน ภูเก็ต ปี 2553
By DaO_558
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 834
at: 12 September 2011 11:02
Ico48

gives

Ico48
Small_picture_035
ภาพเราเอง
By หัทยา พงศ์ทิพย์พนัส
Flowers: 1 · Comments: 2 · Read: 2547
at: 12 September 2011 10:31
Ico48

gives

Ico48
Small_20110908-1
รู้จักตนรู้จักงาน
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 750
at: 11 September 2011 14:17
Ico48

gives

Ico48
Small_20110908-2
รู้จักตนรู้จักงาน
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 670
at: 11 September 2011 14:16
Ico48

gives

Ico48
Small_20110908-6
รู้จักตนรู้จักงาน
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 883
at: 11 September 2011 14:16
Ico48

gives

Ico48
Small_20110908-11
รู้จักตนรู้จักงาน
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 657
at: 11 September 2011 14:16
Ico48

gives

Ico48
Small_20110908-12
รู้จักตนรู้จักงาน
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 769
at: 11 September 2011 14:16
Ico48

gives

Ico48
Small_20110908-14
รู้จักตนรู้จักงาน
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 760
at: 11 September 2011 14:15
Ico48

gives

Ico48
Small_20110908-15
รู้จักตนรู้จักงาน
By ศรีนรา
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 745
at: 11 September 2011 14:15
Ico48

gives

Ico48
Small_20110908
รู้จักตนรู้จักงาน
By ศรีนรา
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 773
at: 11 September 2011 14:15
Ico48

gives

Ico48
Small_20110908-3
รู้จักตนรู้จักงาน
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 701
at: 11 September 2011 14:15
Ico48

gives

Ico48
Small_pic09072_resize
กุหลาบ
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 2285
at: 11 September 2011 00:27
Ico48

gives

Ico48
Small_hoya1
โฮย่า
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 2314
at: 11 September 2011 00:27
Ico48

gives

Ico48
Small_hoya1
โฮย่า
By วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 2314
at: 09 September 2011 17:27
Ico48

gives

Ico48
Small_08092011_1
shortcut
By Monly
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 1007
at: 09 September 2011 08:41
Ico48

gives

Ico48
Small_dscf5445
สาธิตการทำนม
By anni
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 906
at: 08 September 2011 21:37
Ico48

gives

Ico48
Small_016
นามานุกรม
By anni
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 1013
at: 08 September 2011 21:36
Ico48

gives

Ico48
Small_rubber4
สกยในงานเกษตรภาคใต้
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 713
at: 08 September 2011 21:31
Ico48

gives

Ico48
Small_rubber7
สกยในงานเกษตรภาคใต้
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 888
at: 08 September 2011 21:30
Ico48

gives

Ico48
Small_rubber17
สกยในงานเกษตรภาคใต้
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 813
at: 08 September 2011 21:29