นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Files

Ico48

gives

Ico48
Small_cauliflower-12
cauliflower-14
By camera
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 1043
at: 25 August 2011 23:58
Ico48

gives

Ico48
Small_cauliflower-14
cauliflower-15
By camera
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1079
at: 25 August 2011 23:57
Ico48

gives

Ico48
ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณบดี
By รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 2171
at: 25 August 2011 15:53
Ico48

gives

Ico48
Small_dscf5665
When I'm 64
By NovemberRain
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1337
at: 24 August 2011 14:20
Ico48

gives

Ico48
Small_kaset2
เกษตร 54
By เมตตา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 1358
at: 22 August 2011 08:47
Ico48

gives

Ico48
Small_kaset1
เกษตร 54
By เมตตา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 1289
at: 22 August 2011 08:47
Ico48

gives

Ico48
Small_kaset3
งานเกษตร 54
By เมตตา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 1291
at: 22 August 2011 08:46
Ico48

gives

Ico48
Small_aq-8
AqPark-4
By camera
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1193
at: 21 August 2011 09:23
Ico48

gives

Ico48
Small_aq-3
AqPark-3
By camera
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1033
at: 21 August 2011 09:12
Ico48

gives

Ico48
Small_aq-3
AqPark-3
By camera
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1033
at: 20 August 2011 17:42
Ico48

gives

Ico48
Small_warit-3
AqPark-3
By camera
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 863
at: 20 August 2011 17:14
Ico48

gives

Ico48
Small_warit-5
AqPark-5
By camera
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 1151
at: 20 August 2011 17:12
Ico48

gives

Ico48
Small_warit-1
AqPark-1
By camera
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 839
at: 20 August 2011 17:12
Ico48

gives

Ico48
Small_natres15
พิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 19 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
By เปตอง
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1507
at: 20 August 2011 17:11
Ico48

gives

Ico48
Small_aq-8
AqPark-4
By camera
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1193
at: 20 August 2011 17:09
Ico48

gives

Ico48
Small_monly15aug2011_11
บรรยากาศพิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 19 วันที่ 15 สิงหาคม 2554
By Monly
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 904
at: 20 August 2011 17:07
Ico48

gives

Ico48
Small_natres15
พิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 19 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
By เปตอง
Flowers: 3 · Comments: 1 · Read: 2576
at: 20 August 2011 13:14
Ico48

gives

Ico48
Small_dscf5668
Laughter is the Best Medicine
By NovemberRain
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1001
at: 20 August 2011 08:22
Ico48

gives

Ico48
Small_natres15
พิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 19 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
By เปตอง
Flowers: 3 · Comments: 1 · Read: 2576
at: 20 August 2011 08:21
Ico48

gives

Ico48
Small_dscf5668
Laughter is the Best Medicine
By NovemberRain
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1001
at: 19 August 2011 20:05