นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ที่ได้รับดอกไม้ล่าสุด

Ico48

ให้

Ico48
Small_cauliflower-12
cauliflower-14
โดย camera
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1154
เมื่อ: 25 สิงหาคม 2554 23:58
Ico48

ให้

Ico48
Small_cauliflower-14
cauliflower-15
โดย camera
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1210
เมื่อ: 25 สิงหาคม 2554 23:57
Ico48

ให้

Ico48
ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณบดี
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2379
เมื่อ: 25 สิงหาคม 2554 15:53
Ico48

ให้

Ico48
Small_dscf5665
When I'm 64
โดย NovemberRain
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1518
เมื่อ: 24 สิงหาคม 2554 14:20
Ico48

ให้

Ico48
Small_kaset2
เกษตร 54
โดย เมตตา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1454
เมื่อ: 22 สิงหาคม 2554 08:47
Ico48

ให้

Ico48
Small_kaset1
เกษตร 54
โดย เมตตา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1391
เมื่อ: 22 สิงหาคม 2554 08:47
Ico48

ให้

Ico48
Small_kaset3
งานเกษตร 54
โดย เมตตา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1397
เมื่อ: 22 สิงหาคม 2554 08:46
Ico48

ให้

Ico48
Small_aq-8
AqPark-4
โดย camera
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1341
เมื่อ: 21 สิงหาคม 2554 09:23
Ico48

ให้

Ico48
Small_aq-3
AqPark-3
โดย camera
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1159
เมื่อ: 21 สิงหาคม 2554 09:12
Ico48

ให้

Ico48
Small_aq-3
AqPark-3
โดย camera
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1159
เมื่อ: 20 สิงหาคม 2554 17:42
Ico48

ให้

Ico48
Small_warit-3
AqPark-3
โดย camera
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 974
เมื่อ: 20 สิงหาคม 2554 17:14
Ico48

ให้

Ico48
Small_warit-5
AqPark-5
โดย camera
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1251
เมื่อ: 20 สิงหาคม 2554 17:12
Ico48

ให้

Ico48
Small_warit-1
AqPark-1
โดย camera
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 943
เมื่อ: 20 สิงหาคม 2554 17:12
Ico48

ให้

Ico48
Small_natres15
พิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 19 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย เปตอง
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1767
เมื่อ: 20 สิงหาคม 2554 17:11
Ico48

ให้

Ico48
Small_aq-8
AqPark-4
โดย camera
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1341
เมื่อ: 20 สิงหาคม 2554 17:09
Ico48

ให้

Ico48
Small_monly15aug2011_11
บรรยากาศพิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 19 วันที่ 15 สิงหาคม 2554
โดย Monly
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1024
เมื่อ: 20 สิงหาคม 2554 17:07
Ico48

ให้

Ico48
Small_natres15
พิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 19 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย เปตอง
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 3030
เมื่อ: 20 สิงหาคม 2554 13:14
Ico48

ให้

Ico48
Small_dscf5668
Laughter is the Best Medicine
โดย NovemberRain
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1133
เมื่อ: 20 สิงหาคม 2554 08:22
Ico48

ให้

Ico48
Small_natres15
พิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 19 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย เปตอง
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 3030
เมื่อ: 20 สิงหาคม 2554 08:21
Ico48

ให้

Ico48
Small_dscf5668
Laughter is the Best Medicine
โดย NovemberRain
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1133
เมื่อ: 19 สิงหาคม 2554 20:05