นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ที่ได้รับดอกไม้ล่าสุด

Ico48

ให้

Ico48
Small_cliniclom2_fnr10
คลีนิคเกษตร
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 259
เมื่อ: 30 มีนาคม 2559 15:48
Ico48

ให้

Ico48
Small_doc1
ทุนวิจัยแกนนำ
โดย จิราภรณ์ คงสุข
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 544
เมื่อ: 30 มีนาคม 2559 15:14
Ico48

ให้

Ico48
Small_gatpat
gatpat
โดย P'o'm
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 372
เมื่อ: 25 มีนาคม 2559 10:11
Ico48

ให้

Ico48
Small_bulon_goat5
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 405
เมื่อ: 23 มีนาคม 2559 17:08
Ico48

ให้

Ico48
Small_bulon_goat1
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 221
เมื่อ: 23 มีนาคม 2559 17:08
Ico48

ให้

Ico48
Small_1_goatfnr1
แพะทรัพย์-ม.อ.1
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 511
เมื่อ: 23 มีนาคม 2559 17:07
Ico48

ให้

Ico48
Small_gatpat
gatpat
โดย P'o'm
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 372
เมื่อ: 23 มีนาคม 2559 17:04
Ico48

ให้

Ico48
Small_12109198_980069448756813_3089634674552793629_n
พาณิชย์จังหวัด
โดย น้ำขิง
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 275
เมื่อ: 23 มีนาคม 2559 17:03
Ico48

ให้

Ico48
Small_12744683_980069565423468_9015790750827621434_n
พาณิชย์จังหวัด1
โดย น้ำขิง
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 238
เมื่อ: 23 มีนาคม 2559 17:03
Ico48

ให้

Ico48
Small_1_goatfnr1
แพะทรัพย์-ม.อ.1
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 511
เมื่อ: 22 มีนาคม 2559 08:46
Ico48

ให้

Ico48
Small_1drsumeat_goat
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 212
เมื่อ: 21 มีนาคม 2559 14:57
Ico48

ให้

Ico48
Small_1drsumeat2
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 247
เมื่อ: 21 มีนาคม 2559 14:57
Ico48

ให้

Ico48
Small_bulon_goat5
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 405
เมื่อ: 21 มีนาคม 2559 14:49
Ico48

ให้

Ico48
Small_1_goatfnr1
แพะทรัพย์-ม.อ.1
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 511
เมื่อ: 21 มีนาคม 2559 14:48
Ico48

ให้

Ico48
Small_1drsumeat_goat6
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 309
เมื่อ: 21 มีนาคม 2559 13:44
Ico48

ให้

Ico48
Small_1drsumeat5
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 288
เมื่อ: 21 มีนาคม 2559 13:44
Ico48

ให้

Ico48
Small_16022559
ashara1
โดย **ซูซี่**
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 337
เมื่อ: 21 มีนาคม 2559 11:33
Ico48

ให้

Ico48
Small_140359pridpsu1
งานวันสงขลานครินทร์
โดย ทดแทน
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 266
เมื่อ: 18 มีนาคม 2559 16:20
Ico48

ให้

Ico48
Small_42885
รับรางวัล1
โดย Baby
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 266
เมื่อ: 17 มีนาคม 2559 17:11
Ico48

ให้

Ico48
Small_42886
รับรางวัล2
โดย Baby
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 276
เมื่อ: 17 มีนาคม 2559 17:11