นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ที่ได้รับดอกไม้ล่าสุด

Ico48

ให้

Ico48
Small_1drsumeat_goat
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 230
เมื่อ: 21 มีนาคม 2559 14:57
Ico48

ให้

Ico48
Small_1drsumeat2
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 257
เมื่อ: 21 มีนาคม 2559 14:57
Ico48

ให้

Ico48
Small_bulon_goat5
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 413
เมื่อ: 21 มีนาคม 2559 14:49
Ico48

ให้

Ico48
Small_1_goatfnr1
แพะทรัพย์-ม.อ.1
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 532
เมื่อ: 21 มีนาคม 2559 14:48
Ico48

ให้

Ico48
Small_1drsumeat_goat6
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 319
เมื่อ: 21 มีนาคม 2559 13:44
Ico48

ให้

Ico48
Small_1drsumeat5
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 300
เมื่อ: 21 มีนาคม 2559 13:44
Ico48

ให้

Ico48
Small_16022559
ashara1
โดย **ซูซี่**
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 346
เมื่อ: 21 มีนาคม 2559 11:33
Ico48

ให้

Ico48
Small_140359pridpsu1
งานวันสงขลานครินทร์
โดย ทดแทน
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 283
เมื่อ: 18 มีนาคม 2559 16:20
Ico48

ให้

Ico48
Small_42885
รับรางวัล1
โดย Baby
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 275
เมื่อ: 17 มีนาคม 2559 17:11
Ico48

ให้

Ico48
Small_42886
รับรางวัล2
โดย Baby
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 285
เมื่อ: 17 มีนาคม 2559 17:11
Ico48

ให้

Ico48
Small_42887
รับรางวัล3
โดย Baby
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 287
เมื่อ: 17 มีนาคม 2559 17:11
Ico48

ให้

Ico48
Small_1toray5
ทุนมูลนิธิโทเร
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 253
เมื่อ: 17 มีนาคม 2559 16:46
Ico48

ให้

Ico48
Small_1toray2
ทุนมูลนิธิโทเร
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 202
เมื่อ: 17 มีนาคม 2559 16:45
Ico48

ให้

Ico48
Small_1toray4
ทุนมูลนิธิโทเร
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 281
เมื่อ: 17 มีนาคม 2559 16:45
Ico48

ให้

Ico48
Small_140359pridpsu1
งานวันสงขลานครินทร์
โดย ทดแทน
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 283
เมื่อ: 16 มีนาคม 2559 17:15
Ico48

ให้

Ico48
Small_140359pridpsu2
งานวันสงขลานครินทร์
โดย ทดแทน
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 274
เมื่อ: 16 มีนาคม 2559 17:15
Ico48

ให้

Ico48
Small_140359pridpsu3
งานวันสงขลานครินทร์
โดย ทดแทน
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 242
เมื่อ: 16 มีนาคม 2559 17:15
Ico48

ให้

Ico48
Small_140359pridpsu4
งานวันสงขลานครินทร์
โดย ทดแทน
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 258
เมื่อ: 16 มีนาคม 2559 17:15
Ico48

ให้

Ico48
Small_564442_974713602625731_7146930277989546844_n
ลุงล้อม 1
โดย น้ำขิง
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 228
เมื่อ: 16 มีนาคม 2559 15:34
Ico48

ให้

Ico48
Small_1939810_974713589292399_1830152393137915605_n
ลุงล้อม2
โดย น้ำขิง
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 277
เมื่อ: 16 มีนาคม 2559 15:33