นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ที่ได้รับดอกไม้ล่าสุด

Ico48

ให้

Ico48
Small_42887
รับรางวัล3
โดย Baby
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 270
เมื่อ: 17 มีนาคม 2559 17:11
Ico48

ให้

Ico48
Small_1toray5
ทุนมูลนิธิโทเร
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 238
เมื่อ: 17 มีนาคม 2559 16:46
Ico48

ให้

Ico48
Small_1toray2
ทุนมูลนิธิโทเร
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 197
เมื่อ: 17 มีนาคม 2559 16:45
Ico48

ให้

Ico48
Small_1toray4
ทุนมูลนิธิโทเร
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 270
เมื่อ: 17 มีนาคม 2559 16:45
Ico48

ให้

Ico48
Small_140359pridpsu1
งานวันสงขลานครินทร์
โดย ทดแทน
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 266
เมื่อ: 16 มีนาคม 2559 17:15
Ico48

ให้

Ico48
Small_140359pridpsu2
งานวันสงขลานครินทร์
โดย ทดแทน
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 262
เมื่อ: 16 มีนาคม 2559 17:15
Ico48

ให้

Ico48
Small_140359pridpsu3
งานวันสงขลานครินทร์
โดย ทดแทน
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 226
เมื่อ: 16 มีนาคม 2559 17:15
Ico48

ให้

Ico48
Small_140359pridpsu4
งานวันสงขลานครินทร์
โดย ทดแทน
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 238
เมื่อ: 16 มีนาคม 2559 17:15
Ico48

ให้

Ico48
Small_564442_974713602625731_7146930277989546844_n
ลุงล้อม 1
โดย น้ำขิง
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 220
เมื่อ: 16 มีนาคม 2559 15:34
Ico48

ให้

Ico48
Small_1939810_974713589292399_1830152393137915605_n
ลุงล้อม2
โดย น้ำขิง
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 266
เมื่อ: 16 มีนาคม 2559 15:33
Ico48

ให้

Ico48
Small_12788085_972343156196109_605385161_n
คลองแดน1
โดย น้ำขิง
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 262
เมื่อ: 16 มีนาคม 2559 15:22
Ico48

ให้

Ico48
Small_10405366_974797189284039_640708003437719257_n
คลองแดน6
โดย น้ำขิง
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 283
เมื่อ: 16 มีนาคม 2559 15:22
Ico48

ให้

Ico48
Small_thai2
ผ้าไทย
โดย เมตตา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 985
เมื่อ: 12 มีนาคม 2559 15:42
Ico48

ให้

Ico48
Small_thai_o
กองแผน
โดย เมตตา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 932
เมื่อ: 12 มีนาคม 2559 15:42
Ico48

ให้

Ico48
Small_thai
ผ้าไทย
โดย เมตตา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 787
เมื่อ: 12 มีนาคม 2559 15:42
Ico48

ให้

Ico48
Small_share1-7veget2559
ผักนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 312
เมื่อ: 09 มีนาคม 2559 14:37
Ico48

ให้

Ico48
Small_share1-veget22559
ผักนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 219
เมื่อ: 09 มีนาคม 2559 14:37
Ico48

ให้

Ico48
Small_share1-veget422559
ผักนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 276
เมื่อ: 09 มีนาคม 2559 14:36
Ico48

ให้

Ico48
Small_share1intro-veget2559
ผักนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 195
เมื่อ: 09 มีนาคม 2559 14:36
Ico48

ให้

Ico48
Small_sharecapture20160309
ผักนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 267
เมื่อ: 09 มีนาคม 2559 14:36