นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ที่ได้รับดอกไม้ล่าสุด

Ico48

ให้

Ico48
Small_20110908-1
รู้จักตนรู้จักงาน
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 734
เมื่อ: 11 กันยายน 2554 14:17
Ico48

ให้

Ico48
Small_20110908-2
รู้จักตนรู้จักงาน
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 659
เมื่อ: 11 กันยายน 2554 14:16
Ico48

ให้

Ico48
Small_20110908-6
รู้จักตนรู้จักงาน
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 874
เมื่อ: 11 กันยายน 2554 14:16
Ico48

ให้

Ico48
Small_20110908-11
รู้จักตนรู้จักงาน
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 647
เมื่อ: 11 กันยายน 2554 14:16
Ico48

ให้

Ico48
Small_20110908-12
รู้จักตนรู้จักงาน
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 753
เมื่อ: 11 กันยายน 2554 14:16
Ico48

ให้

Ico48
Small_20110908-14
รู้จักตนรู้จักงาน
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 746
เมื่อ: 11 กันยายน 2554 14:15
Ico48

ให้

Ico48
Small_20110908-15
รู้จักตนรู้จักงาน
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 732
เมื่อ: 11 กันยายน 2554 14:15
Ico48

ให้

Ico48
Small_20110908
รู้จักตนรู้จักงาน
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 757
เมื่อ: 11 กันยายน 2554 14:15
Ico48

ให้

Ico48
Small_20110908-3
รู้จักตนรู้จักงาน
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 682
เมื่อ: 11 กันยายน 2554 14:15
Ico48

ให้

Ico48
Small_pic09072_resize
กุหลาบ
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2191
เมื่อ: 11 กันยายน 2554 00:27
Ico48

ให้

Ico48
Small_hoya1
โฮย่า
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2263
เมื่อ: 11 กันยายน 2554 00:27
Ico48

ให้

Ico48
Small_hoya1
โฮย่า
โดย วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2263
เมื่อ: 09 กันยายน 2554 17:27
Ico48

ให้

Ico48
Small_08092011_1
shortcut
โดย Monly
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 995
เมื่อ: 09 กันยายน 2554 08:41
Ico48

ให้

Ico48
Small_dscf5445
สาธิตการทำนม
โดย anni
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 895
เมื่อ: 08 กันยายน 2554 21:37
Ico48

ให้

Ico48
Small_016
นามานุกรม
โดย anni
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 999
เมื่อ: 08 กันยายน 2554 21:36
Ico48

ให้

Ico48
Small_rubber4
สกยในงานเกษตรภาคใต้
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 700
เมื่อ: 08 กันยายน 2554 21:31
Ico48

ให้

Ico48
Small_rubber7
สกยในงานเกษตรภาคใต้
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 874
เมื่อ: 08 กันยายน 2554 21:30
Ico48

ให้

Ico48
Small_rubber17
สกยในงานเกษตรภาคใต้
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 801
เมื่อ: 08 กันยายน 2554 21:29
Ico48

ให้

Ico48
Small_rubber14
สกยในงานเกษตรภาคใต้
โดย ศรีนรา
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2267
เมื่อ: 08 กันยายน 2554 21:29
Ico48

ให้

Ico48
Small_agr-fnr-m1
AgrFnrM1
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2158
เมื่อ: 06 กันยายน 2554 10:40