นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Files

Ico48

gives

Ico48
Small_kide2016_1
ชีวภัณฑ์ Bacillus subtilis เพื่อผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ปลอดภัย
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 470
at: 20 December 2016 13:29
Ico48

gives

Ico48
Small_kide2016_4
ชีวภัณฑ์ Bacillus subtilis เพื่อผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ปลอดภัย
By ศรีนรา
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 669
at: 20 December 2016 13:29
Ico48

gives

Ico48
Small_img_3134
ozone-2
By น้อง หะ-หมี P
Flowers: 4 · Comments: 1 · Read: 1617
at: 19 December 2016 14:41
Ico48

gives

Ico48
Small_img_3134
ozone-2
By น้อง หะ-หมี P
Flowers: 4 · Comments: 1 · Read: 1617
at: 17 December 2016 07:14
Ico48

gives

Ico48
Small_runforkig2
วิ่งถวายความอาลัย จากใจคนด้ามขวาน
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 754
at: 13 December 2016 09:16
Ico48

gives

Ico48
Small_southotop4
โอทอปภาคใต้ไปโลดกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.อ.
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 819
at: 13 December 2016 09:16
Ico48

gives

Ico48
Small_share22
รวมพลังแห่งความภักดี 22พ.ย.59
By เปตอง
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 1745
at: 23 November 2016 14:38
Ico48

gives

Ico48
Small_wisut
สัตวแพทย์ ม.อ.ลงนามองค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯส่งเสริมผลิตภัณฑ์นมภาคใต้ตอนล่าง
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 596
at: 23 November 2016 12:53
Ico48

gives

Ico48
Small_southotop5
โอทอปภาคใต้ไปโลดกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.อ.
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 555
at: 23 November 2016 12:52
Ico48

gives

Ico48
Small_southotop4
โอทอปภาคใต้ไปโลดกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.อ.
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 819
at: 16 November 2016 14:48
Ico48

gives

Ico48
Small_southotop6
โอทอปภาคใต้ไปโลดกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.อ.
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 871
at: 16 November 2016 14:48
Ico48

gives

Ico48
Small_southotop5
โอทอปภาคใต้ไปโลดกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.อ.
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 555
at: 16 November 2016 14:48
Ico48

gives

Ico48
Small_img_3150
ozone-1
By น้อง หะ-หมี P
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 1006
at: 16 November 2016 09:00
Ico48

gives

Ico48
Small_img_3150
ozone-1
By น้อง หะ-หมี P
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 1006
at: 15 November 2016 19:03
Ico48

gives

Ico48
Small_img_3134
ozone-2
By น้อง หะ-หมี P
Flowers: 4 · Comments: 1 · Read: 1617
at: 15 November 2016 19:03
Ico48

gives

Ico48
Small_img_3150
ozone-1
By น้อง หะ-หมี P
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 1006
at: 15 November 2016 12:18
Ico48

gives

Ico48
Small_img_3134
ozone-2
By น้อง หะ-หมี P
Flowers: 4 · Comments: 1 · Read: 1617
at: 15 November 2016 12:18
Ico48

gives

Ico48
Small_transform003
transform003
By วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 919
at: 14 November 2016 13:19
Ico48

gives

Ico48
Small_000
แปรอักษร000
By วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 799
at: 14 November 2016 13:17
Ico48

gives

Ico48
Small_transform003
transform003
By วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 919
at: 10 November 2016 19:09