นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Files

Ico48

gives

Ico48
Small_1thank
งานเกษตรภาคใต้ 2559
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 539
at: 25 August 2016 11:32
Ico48

gives

Ico48
Small_agri200859
วงดนตรีทรัพย์จาง
By มิกกี้
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 592
at: 24 August 2016 13:15
Ico48

gives

Ico48
Small_agri200859
วงดนตรีทรัพย์จาง
By มิกกี้
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 517
at: 24 August 2016 13:15
Ico48

gives

Ico48
Small_agri200859
วงดนตรีทรัพย์จาง
By มิกกี้
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 628
at: 24 August 2016 13:15
Ico48

gives

Ico48
Small_bandit59_6
ม.อ.ปฐมนิเทศบัณฑิตศึกษาจาก 117 สาขา เน้นเตรียมตัวสู่โลกสากล
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 532
at: 20 August 2016 10:27
Ico48

gives

Ico48
Small_openhousu59_4
พิธีเปิดงานม.อ.วิชาการ
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 757
at: 20 August 2016 10:24
Ico48

gives

Ico48
Small_openhouse59_3
พิธีเปิดงานม.อ.วิชาการ
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 480
at: 20 August 2016 10:24
Ico48

gives

Ico48
Small_openhouse59_2
พิธีเปิดงานม.อ.วิชาการ
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 579
at: 20 August 2016 10:24
Ico48

gives

Ico48
Small_openhouse59_1
พิธีเปิดงานม.อ.วิชาการ
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 504
at: 20 August 2016 10:24
Ico48

gives

Ico48
Small_test1
อ.ตรีชาติ อ.จงกลนี
By bkmom
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 529
at: 19 August 2016 11:46
Ico48

gives

Ico48
Small_mashroom2a
งานเกษตรภาคใต้ 2559
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 488
at: 17 August 2016 14:18
Ico48

gives

Ico48
Small_rmassroomre
งานเกษตรภาคใต้ 2559
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 428
at: 17 August 2016 14:18
Ico48

gives

Ico48
Small_mashroom4_19sep2016
เพาะเห็ด บ่มอาชีพ
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 489
at: 17 August 2016 14:18
Ico48

gives

Ico48
Small_rmassroomre4food3
งานเกษตรภาคใต้ 2559
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 525
at: 17 August 2016 14:18
Ico48

gives

Ico48
Small_sr08085903
sr08085903
By สกนธ์
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 682
at: 11 August 2016 16:45
Ico48

gives

Ico48
Small_sr08085909
sr08085909
By สกนธ์
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 847
at: 11 August 2016 16:45
Ico48

gives

Ico48
Small_agari59
งานเกษตรภาคใต้ ฝ่ายสวัสดิการและพยาบาล
By มิกกี้
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 598
at: 11 August 2016 16:43
Ico48

gives

Ico48
Small_img_8027
up2
By ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 442
at: 11 August 2016 16:42
Ico48

gives

Ico48
Small_img_8031
up4
By ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 399
at: 11 August 2016 16:42
Ico48

gives

Ico48
Small_img_8026
up1
By ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 422
at: 11 August 2016 16:41