นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Files

Ico48

gives

Ico48
Small_img_8030
up3
By ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 597
at: 11 August 2016 16:41
Ico48

gives

Ico48
Small_agrifair24
งานเกษตรภาคใต้ 2559
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 415
at: 09 August 2016 15:01
Ico48

gives

Ico48
Small_1-7agri
งานเกษตรภาคใต้ 2559
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 532
at: 09 August 2016 14:47
Ico48

gives

Ico48
Small_1-9agri
งานเกษตรภาคใต้ 2559
By ศรีนรา
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 574
at: 09 August 2016 14:46
Ico48

gives

Ico48
Small_newstu
พบนักศึกษา
By anni
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 566
at: 09 August 2016 14:06
Ico48

gives

Ico48
Small_1-4agri
งานเกษตรภาคใต้ 2559
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 445
at: 09 August 2016 14:00
Ico48

gives

Ico48
Small_1-6agri
งานเกษตรภาคใต้ 2559
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 479
at: 09 August 2016 14:00
Ico48

gives

Ico48
Small_1-5agri
งานเกษตรภาคใต้ 2559
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 481
at: 09 August 2016 13:59
Ico48

gives

Ico48
Small_1-8agri
งานเกษตรภาคใต้ 2559
By ศรีนรา
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 432
at: 09 August 2016 13:59
Ico48

gives

Ico48
Small_1-9agri
งานเกษตรภาคใต้ 2559
By ศรีนรา
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 574
at: 09 August 2016 13:59
Ico48

gives

Ico48
Small_park
เกษียณอายุราชการ 2559
By รัตน์
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 455
at: 09 August 2016 13:55
Ico48

gives

Ico48
Small_wanachai
เกษียณอายุราชการ 2559
By รัตน์
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 471
at: 09 August 2016 13:55
Ico48

gives

Ico48
Small_park-wanachai
เกษียณอายุราชการ 2559
By รัตน์
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 620
at: 09 August 2016 13:54
Ico48

gives

Ico48
Small_img_8026
up1
By ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 440
at: 09 August 2016 13:53
Ico48

gives

Ico48
Small_img_8030
up3
By ถอยหลังเพื่อก้าวไปข้างหน้า
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 597
at: 09 August 2016 13:53
Ico48

gives

Ico48
Small_surapol
อาจารย์เกษียณ
By anni
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 477
at: 09 August 2016 13:53
Ico48

gives

Ico48
Small_palm
วิทยากรปาล์ม
By จารี ทองสกูล
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 798
at: 08 August 2016 16:48
Ico48

gives

Ico48
Small_wan
สัมภาษณ์
By จารี ทองสกูล
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 750
at: 08 August 2016 16:48
Ico48

gives

Ico48
Small_wan2
สัมภาษณ์
By จารี ทองสกูล
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 666
at: 08 August 2016 16:48
Ico48

gives

Ico48
Small_sr08085904
sr08085904
By สกนธ์
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 692
at: 08 August 2016 16:47