นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บันทึกที่ได้รับดอกไม้ล่าสุด

Ico48

ให้

Ico48
เกาะป้องกันโควิด-19 สองชั้น
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 540
เมื่อ: 01 กันยายน 2564 18:37
Ico48

ให้

Ico48
ทำให้ได้ดีต้องมีเป้าหมาย
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 364
เมื่อ: 01 กันยายน 2564 18:37
Ico48

ให้

Ico48
ชีวิตดีที่หน้าที่
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 261
เมื่อ: 01 กันยายน 2564 18:37
Ico48

ให้

Ico48
เที่ยวทิพย์
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 251
เมื่อ: 01 กันยายน 2564 18:37
Ico48

ให้

Ico48
ผู้บริหารกับเถ้าแก่
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 219
เมื่อ: 01 กันยายน 2564 18:36
Ico48

ให้

Ico48
เรียนรู้กับความรู้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 236
เมื่อ: 01 กันยายน 2564 18:36
Ico48

ให้

Ico48
การประเมินคือการทำให้เจริญ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 242
เมื่อ: 01 กันยายน 2564 18:36
Ico48

ให้

Ico48
ผลไม้ติดโควิด
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 375
เมื่อ: 01 กันยายน 2564 18:36
Ico48

ให้

Ico48
ชีวิตคือการเดินทาง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 323
เมื่อ: 01 กันยายน 2564 18:35
Ico48

ให้

Ico48
ค่าคน ค่างาน ค่าเพิ่ม
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 10 · อ่าน: 421
เมื่อ: 01 กันยายน 2564 18:35
Ico48

ให้

Ico48
คนปัจจุบันค่าการทำงานสั้นลง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 58 · อ่าน: 2571
เมื่อ: 05 สิงหาคม 2564 11:28
Ico48

ให้

Ico48
ขั้นตอนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของ รพ.สงขลานครินทร์
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 688
เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2564 12:26
Ico48

ให้

Ico48
การพัฒนาเพิ่มค่าตน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 9 · อ่าน: 546
เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2564 12:26
Ico48

ให้

Ico48
ส่วนน้อย ส่วนมากของโควิด-19
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 34 · อ่าน: 1118
เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2564 12:26
Ico48

ให้

Ico48
คนทำงานยุคเอไอ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 854
เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2564 12:25
Ico48

ให้

Ico48
ส่วนน้อย ส่วนมากของโควิด-19
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 34 · อ่าน: 1118
เมื่อ: 25 มิถุนายน 2564 10:39
Ico48

ให้

Ico48
การควบคุมตน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 14 · อ่าน: 763
เมื่อ: 23 มิถุนายน 2564 09:19
Ico48

ให้

Ico48
ขั้นตอนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของ รพ.สงขลานครินทร์
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 688
เมื่อ: 23 มิถุนายน 2564 09:18
Ico48

ให้

Ico48
การพัฒนาเพิ่มค่าตน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 9 · อ่าน: 546
เมื่อ: 23 มิถุนายน 2564 09:17
Ico48

ให้

Ico48
ส่วนน้อย ส่วนมากของโควิด-19
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 34 · อ่าน: 1118
เมื่อ: 23 มิถุนายน 2564 09:17