นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Posts

Ico48

gives

Ico48
ค่าตนอยู่ที่คนอื่น
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 60
at: 14 August 2018 19:05
Ico48

gives

Ico48
ค่าการมีวิสัยทัศน์
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 74
at: 12 August 2018 12:10
Ico48

gives

Ico48
พฤติกรรมการเรียนรู้
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 148
at: 10 August 2018 16:31
Ico48

gives

Ico48
เกษตรธุรกิจ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 177
at: 10 August 2018 16:31
Ico48

gives

Ico48
การทำให้ได้ดีมีค่า
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 102
at: 10 August 2018 16:30
Ico48

gives

Ico48
คนมีอนาคต
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 131
at: 10 August 2018 16:30
Ico48

gives

Ico48
ติดตามผลเพื่อความสำเร็จ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 119
at: 04 August 2018 16:56