นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Posts

Ico48

gives

Ico48
การเรียนกับการศึกษา
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 126
at: 10 November 2019 00:10
Ico48

gives

Ico48
Goal and milestone
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 129
at: 06 November 2019 23:40
Ico48

gives

Ico48
University is a world of learning
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 136
at: 06 November 2019 23:37