นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Posts

Ico48

gives

Ico48
ยุคการเล่นแชร์ความสามารถ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 32
at: 15 November 2018 17:57
Ico48

gives

Ico48
อาลัยพี่เสริฐ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 35
at: 14 November 2018 20:55
Ico48

gives

Ico48
ความต้องการเทียม
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 35
at: 14 November 2018 20:54
Ico48

gives

Ico48
สร้างอนาคต
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 126
at: 13 November 2018 06:55
Ico48

gives

Ico48
ต้องสู้จึงชนะ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 76
at: 13 November 2018 06:54
Ico48

gives

Ico48
เรียนให้ได้ดี
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 57
at: 13 November 2018 06:53
Ico48

gives

Ico48
วิธีแก้ปัญหาการพัฒนาตน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 56
at: 13 November 2018 06:53
Ico48

gives

Ico48
ค่าความยาก
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 47
at: 13 November 2018 06:52
Ico48

gives

Ico48
How to do to success
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 47
at: 13 November 2018 06:52
Ico48

gives

Ico48
ค่าความยาก
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 47
at: 12 November 2018 19:28
Ico48

gives

Ico48
How to do to success
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 47
at: 11 November 2018 21:17
Ico48

gives

Ico48
วิธีแก้ปัญหาการพัฒนาตน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 56
at: 10 November 2018 14:15
Ico48

gives

Ico48
เรียนให้ได้ดี
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 57
at: 09 November 2018 17:03