นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Posts

Ico48

gives

Ico48
ทำอย่างท้าทาย
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 84
at: 24 May 2018 18:05
Ico48

gives

Ico48
ใครทำให้ได้ดี
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 74
at: 24 May 2018 18:05
Ico48

gives

Ico48
XRD&XRF
in ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
Flowers: 3 · Comments: 3 · Read: 204
at: 24 May 2018 06:05
Ico48

gives

Ico48
ตรวจความมั่นคง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 100
at: 22 May 2018 21:28
Ico48

gives

Ico48
การสร้างคนอนาคต
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 105
at: 21 May 2018 15:25
Ico48

gives

Ico48
งาน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 162
at: 21 May 2018 07:27
Ico48

gives

Ico48
กิจการให้เป็นกิจกรรม
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 152
at: 21 May 2018 07:27
Ico48

gives

Ico48
กลัวแพ้จึงแพ้จริง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 129
at: 21 May 2018 07:26
Ico48

gives

Ico48
ชีวิตคือการแข่งขัน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 165
at: 21 May 2018 07:26
Ico48

gives

Ico48
นักเรียน นักศึกษา
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 114
at: 20 May 2018 20:28
Ico48

gives

Ico48
คนไทยคนเทศยุคสอง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 128
at: 20 May 2018 20:28