นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บันทึกที่ได้รับดอกไม้ล่าสุด

Ico48

ให้

Ico48
ทำงานให้ดีต้องมีดนตรีในหัวใจ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 42
เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2561 19:21
Ico48

ให้

Ico48
การเรียนรู้ให้ได้ดีอยู่ที่การคิด
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 52
เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2561 22:10
Ico48

ให้

Ico48
ไม่อาศัยอาณาจักรผู้อื่น เพราะมีอาณาจักรตัวเอง
ใน กระจกเงา
โดย วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 134
เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2561 18:07
Ico48

ให้

Ico48
งานพัฒนาหรือพัฒนางาน
ใน กระจกเงา
โดย วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 35
เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2561 18:06
Ico48

ให้

Ico48
ทำอย่างท้าทาย
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 84
เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2561 18:05
Ico48

ให้

Ico48
ใครทำให้ได้ดี
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 74
เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2561 18:05
Ico48

ให้

Ico48
XRD&XRF
ใน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 204
เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2561 06:05
Ico48

ให้

Ico48
งานพัฒนาหรือพัฒนางาน
ใน กระจกเงา
โดย วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 35
เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2561 08:41
Ico48

ให้

Ico48
ตรวจความมั่นคง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 100
เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2561 21:28
Ico48

ให้

Ico48
การสร้างคนอนาคต
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 105
เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2561 15:25
Ico48

ให้

Ico48
งาน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 162
เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2561 07:27
Ico48

ให้

Ico48
กิจการให้เป็นกิจกรรม
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 152
เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2561 07:27
Ico48

ให้

Ico48
กลัวแพ้จึงแพ้จริง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 129
เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2561 07:26
Ico48

ให้

Ico48
ชีวิตคือการแข่งขัน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 165
เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2561 07:26
Ico48

ให้

Ico48
นักเรียน นักศึกษา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 114
เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2561 20:28
Ico48

ให้

Ico48
คนไทยคนเทศยุคสอง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 128
เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2561 20:28
Ico48

ให้

Ico48
ได้ดีอยู่ที่ควบคุมตนเอง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 119
เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2561 21:27