นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บันทึกที่ได้รับดอกไม้ล่าสุด

Ico48

ให้

Ico48
การศึกษาคือการลงทุน อย่าสร้างความเสี่ยง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 77
เมื่อ: 18 สิงหาคม 2561 14:01
Ico48

ให้

Ico48
สอนลูกให้เรียนรู้ตลอดเวลา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 48
เมื่อ: 18 สิงหาคม 2561 14:01
Ico48

ให้

Ico48
คน 4.0
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 100
เมื่อ: 16 สิงหาคม 2561 21:04
Ico48

ให้

Ico48
หวงแหน กับ หวงของ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 119
เมื่อ: 15 สิงหาคม 2561 22:05
Ico48

ให้

Ico48
ค่าตนอยู่ที่คนอื่น
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 88
เมื่อ: 14 สิงหาคม 2561 19:05
Ico48

ให้

Ico48
ทำกิจกรรมนักศึกษาพัฒนาตน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 112
เมื่อ: 13 สิงหาคม 2561 16:09
Ico48

ให้

Ico48
ค่าการมีวิสัยทัศน์
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 135
เมื่อ: 12 สิงหาคม 2561 12:10
Ico48

ให้

Ico48
ค่าการแข่งขันคือการพัฒนาตน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 147
เมื่อ: 11 สิงหาคม 2561 23:09
Ico48

ให้

Ico48
แนะนำ 11 โปรแกรมฟรี ควรมีเก็บไว้ใน Thumb Drive ของคุณ
ใน เก็บเล็กผสมน้อย
โดย ป้อม
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 10 · อ่าน: 6516
เมื่อ: 10 สิงหาคม 2561 16:44
Ico48

ให้

Ico48
เพื่อน...เตือนสติ
ใน เรื่องราวเล่าขานตัวตน เปปนสุขเศร้าเคล้าไป....
โดย ใยมะพร้าวน้องใยไหม
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 461
เมื่อ: 10 สิงหาคม 2561 16:41
Ico48

ให้

Ico48
พฤติกรรมการเรียนรู้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 207
เมื่อ: 10 สิงหาคม 2561 16:31
Ico48

ให้

Ico48
เกษตรธุรกิจ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 243
เมื่อ: 10 สิงหาคม 2561 16:31
Ico48

ให้

Ico48
ประสบการณ์ต้องสร้างค่าได้
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 134
เมื่อ: 10 สิงหาคม 2561 16:30
Ico48

ให้

Ico48
การทำให้ได้ดีมีค่า
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 113
เมื่อ: 10 สิงหาคม 2561 16:30
Ico48

ให้

Ico48
คนมีอนาคต
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 144
เมื่อ: 10 สิงหาคม 2561 16:30