นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บันทึกที่ได้รับดอกไม้ล่าสุด

Ico48

ให้

Ico48
สร้าง QR Code ฟรี
ใน ไอที : ประยุกต์งานหรือทิปเทคนิคโปรแกรม
โดย บิวตี้
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1177
เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2562 23:51
Ico48

ให้

Ico48
word : ทิปบวกเลขด้วย Microsoft Word
ใน ไอที : ประยุกต์งานหรือทิปเทคนิคโปรแกรม
โดย บิวตี้
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1278
เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2562 23:51
Ico48

ให้

Ico48
หมั่นสอนตัวเอง
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 129
เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2562 23:48
Ico48

ให้

Ico48
เสริมกับต้าน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 203
เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2562 16:17
Ico48

ให้

Ico48
จัดอนาคต
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 131
เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2562 10:35
Ico48

ให้

Ico48
เอาใจเขามาใส่ใจเรา อย่าเอาใจเราไปใส่ใจเขา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 163
เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2562 10:32
Ico48

ให้

Ico48
ผลได้ ผลกระทบ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 151
เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2562 10:27
Ico48

ให้

Ico48
ความสงบสุขมาจากภายใน
ใน เรื่องเล่าและเรื่องคุยจากห้องแล็บเคมีคลินิก
โดย โอ๋-อโณ
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 116
เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2562 10:24
Ico48

ให้

Ico48
เสริมกับต้าน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 203
เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2562 10:23
Ico48

ให้

Ico48
ผลได้ ผลกระทบ
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 151
เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2562 17:43
Ico48

ให้

Ico48
จัดอนาคต
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 131
เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2562 14:03
Ico48

ให้

Ico48
เอาใจเขามาใส่ใจเรา อย่าเอาใจเราไปใส่ใจเขา
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 163
เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2562 14:03
Ico48

ให้

Ico48
ยืดหยุ่น อย่าหย่อนยาน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 121
เมื่อ: 29 มิถุนายน 2562 14:34
Ico48

ให้

Ico48
พัฒนาค่าไม่ทัน
ใน การพัฒนาคน
โดย Wullop Santipracha
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 255
เมื่อ: 28 มิถุนายน 2562 15:02