นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Contents

Ico48

gives

Ico48
การเรียนกับการศึกษา
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 481
at: 10 November 2019 00:10
Ico48

gives

Ico48
Goal and milestone
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 3 · Read: 554
at: 06 November 2019 23:40
Ico48

gives

Ico48
University is a world of learning
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 456
at: 06 November 2019 23:37
Ico48

gives

Ico48
แข็งแรงเข้าไว้
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 3 · Read: 533
at: 02 November 2019 16:28
Ico48

gives

Ico48
ทำดีให้มีค่า
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 2 · Read: 502
at: 02 November 2019 16:28
Ico48

gives

Ico48
อยากได้ดีต้อง Stay hungry
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 663
at: 31 October 2019 17:14
Ico48

gives

Ico48
เพิ่มค่าการทำงาน
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 556
at: 30 October 2019 23:49
Ico48

gives

Ico48
คนได้ดีมีค่าที่ความเจริญ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 547
at: 30 October 2019 23:49
Ico48

gives

Ico48
ขยะ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 619
at: 30 October 2019 23:48