นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Contents

Ico48

gives

Ico48
ของดีของไทย
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 434
at: 15 October 2019 23:55
Ico48

gives

Ico48
ใช้ชีวิตดีมีหลายเส้นทาง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 452
at: 13 October 2019 10:13
Ico48

gives

Ico48
ความพยายามสะสม
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 421
at: 13 October 2019 10:12
Ico48

gives

Ico48
Adaptability
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 600
at: 13 October 2019 10:11
Ico48

gives

Ico48
ประเมินค่าตนเอง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 484
at: 13 October 2019 10:11
Ico48

gives

Ico48
เถ้าแก่
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 474
at: 13 October 2019 10:10
Ico48

gives

Ico48
การยกย่องให้ได้ดี
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 440
at: 13 October 2019 10:10
Ico48

gives

Ico48
ใช้ความสามารถให้ได้ดี
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 449
at: 13 October 2019 10:10
Ico48

gives

Ico48
วิกฤตการศึกษาและโอกาส
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 541
at: 13 October 2019 10:10
Ico48

gives

Ico48
ประเมินค่าตนเอง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 484
at: 09 October 2019 23:39
Ico48

gives

Ico48
วัยงาม
in สันทิฏฐิโก
By แมงปอ
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 781
at: 09 October 2019 23:39
Ico48

gives

Ico48
ความไว้ใจ
in สันทิฏฐิโก
By แมงปอ
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 1065
at: 09 October 2019 23:37
Ico48

gives

Ico48
กระโจนใส่
in สันทิฏฐิโก
By แมงปอ
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 652
at: 09 October 2019 23:36
Ico48

gives

Ico48
ใช้ชีวิตดีมีหลายเส้นทาง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 452
at: 08 October 2019 23:39