นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Contents

Ico48

gives

Ico48
ความพยายามสะสม
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 420
at: 08 October 2019 23:38
Ico48

gives

Ico48
Adaptability
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 596
at: 08 October 2019 23:37
Ico48

gives

Ico48
ชีวิตคือการทดลอง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 437
at: 01 October 2019 16:39
Ico48

gives

Ico48
เท่าเทียม ต้องเที่ยงธรรม
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 528
at: 29 September 2019 21:54
Ico48

gives

Ico48
ทำงานให้เจริญ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 435
at: 29 September 2019 21:54
Ico48

gives

Ico48
ทางทำให้ก้าวสู่ความสำเร็จ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 401
at: 29 September 2019 21:54
Ico48

gives

Ico48
มืออาชีพ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 2 · Read: 517
at: 26 September 2019 19:42
Ico48

gives

Ico48
ประเมินให้กำลังใจให้เจริญ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 681
at: 26 September 2019 19:42
Ico48

gives

Ico48
หลักการทำงานดีมีสุข
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 430
at: 26 September 2019 19:41
Ico48

gives

Ico48
เคล็ด (ไม่) ลับช่วยแยกสารด้วยวิธี HPLC # 1
in science-equipment
By DaDa
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 1172
at: 22 September 2019 13:06
Ico48

gives

Ico48
เจริญ สะดวก แต่ไม่สบาย
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 442
at: 20 September 2019 19:34