นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Contents

Ico48

gives

Ico48
เจริญ สะดวก แต่ไม่สบาย
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 470
at: 20 September 2019 19:34
Ico48

gives

Ico48
การประชาสัมพันธ์
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 468
at: 20 September 2019 16:18
Ico48

gives

Ico48
พลังบวก พลังลบ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 472
at: 20 September 2019 16:17
Ico48

gives

Ico48
เก่งเรียนจึงเป็นคนเก่ง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 557
at: 20 September 2019 16:17
Ico48

gives

Ico48
คนเก่ากับคนใหม่
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 437
at: 20 September 2019 16:17
Ico48

gives

Ico48
เวลามีค่าที่การจัดใช้
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 3 · Read: 469
at: 20 September 2019 16:16
Ico48

gives

Ico48
ช้อปให้ทันสมัย
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 476
at: 20 September 2019 16:16
Ico48

gives

Ico48
ใคร ๆ ก็อยากเก่ง อยากได้ดี
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 445
at: 20 September 2019 16:16
Ico48

gives

Ico48
เจริญ สะดวก แต่ไม่สบาย
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 470
at: 20 September 2019 16:15
Ico48

gives

Ico48
ใคร ๆ ก็อยากเก่ง อยากได้ดี
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 445
at: 17 September 2019 23:26
Ico48

gives

Ico48
ช้อปให้ทันสมัย
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 476
at: 16 September 2019 16:30
Ico48

gives

Ico48
เวลามีค่าที่การจัดใช้
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 3 · Read: 469
at: 15 September 2019 23:41
Ico48

gives

Ico48
คนเก่ากับคนใหม่
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 437
at: 13 September 2019 22:05