นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recently Favorite Contents

Ico48

gives

Ico48
เวลามีค่าที่การจัดใช้
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 3 · Read: 476
at: 15 September 2019 23:41
Ico48

gives

Ico48
คนเก่ากับคนใหม่
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 442
at: 13 September 2019 22:05
Ico48

gives

Ico48
เก่งเรียนจึงเป็นคนเก่ง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 565
at: 12 September 2019 22:36
Ico48

gives

Ico48
พลังบวก พลังลบ
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 477
at: 11 September 2019 23:29
Ico48

gives

Ico48
การประชาสัมพันธ์
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 476
at: 10 September 2019 14:10
Ico48

gives

Ico48
ปลูกฝังภาษาให้ลูก
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 526
at: 06 September 2019 17:00
Ico48

gives

Ico48
ความสำเร็จลอกกันไม่ได้
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 596
at: 05 September 2019 22:41
Ico48

gives

Ico48
อยากได้ดีต้องบังคับตัวเอง
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 2 · Read: 451
at: 04 September 2019 14:28
Ico48

gives

Ico48
ไว้อาลัย ม.ร.ว. ถนัดศรี
in สังคม
By Smarn
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 955
at: 03 September 2019 14:41
Ico48

gives

Ico48
ปิดไฟได้มากกว่าที่คิด
in การพัฒนาคน
By Wullop Santipracha
Flowers: 1 · Comments: 1 · Read: 510
at: 03 September 2019 14:41